Inventors on Brother Kogyo Kabushiki Kaisha patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Brother Kogyo Kabushiki Kaisha for 2017.
Note: Some Brother Kogyo Kabushiki Kaisha-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Brother Kogyo Kabushiki Kaisha patents

Akihito Ono

Akinori Igarashi

Akira Sago

Atsuhisa Nakashima

Chitoshi Ito

Daisuke Kozaki

Hikaru Yoshizumi

Hiroaki Shigeno

Hiroki Katoh

Hiromi Tanaka

Hiroshi Handa

Hiroshi Nakano

Hiroshi Shibata

Hirotaka Aoki

Hirotaka Asakura

Hirotaka Mori

Junichi Hashimoto

Kazuma Aoki

Kazumasa Ozaki

Kazutoshi Kotama

Keisuke Takahashi

Ken Saito

Kenji Samoto

Kiyotaka Ohara

Koshiro Yamaguchi

Makoto Matsuda

Masafumi Miyazawa

Masahiko Hayakawa

Masahito Hamaya

Masahito Saeki

Masamitsu Takahashi

Masao Mimoto

Masashi Imai

Masashi Tanizaki

Masato Kato

Masatoshi Izuchi

Masatoshi Kokubo

Masatoshi Kouyama

Masayuki Ishibashi

Mayumi Nishizaki

Mitsuhiro Kanda

Motoaki Mushika

Munehisa Matsuda

Naoya Kamimura

Naoya Okazaki

Naoya Yada

Noboru Suzuki

Norihiko Asai

Rie Higuchi

Satoru Nakakita

Satoru Suzuki

Satoru Yanagi

Satoshi Tanaka

Shingo Ito

Shinsuke Kaigawa

Shota Iijima

Shougo Sato

Shougo Sato

Susumu Sakuma

Takahiko Watari

Takahiro Ikeno

Takanobu Suzuki

Takashi Goto

Takashi Horiuchi

Takashi Matsumi

Takashi Ohama

Takayuki Akimatsu

Tatsuhiko Sone

Tatsuya Koyama

Tatsuya Sato

Teruo Imamaki

Tetsuo Asada

Tetsuro Kobayashi

Tetsuya Okuno

Tomohiko Hasegawa

Tomohiro Kondo

Tomohisa Higuchi

Toshio Furukawa

Toshiro Ueda

Tsuyoshi Ito

Tsuyoshi Nagae

Wataru Yamaguchi

Yasuhiro Iriyama

Yasuhiro Shibata

Yasumasa Fujii

Yasuo Nishikawa

Yasushi Okabe

Yoichi Susaki

Yoshinori Osakabe

Yuji Koga

Yukata Urakawa

Yuki Oguro

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Brother Kogyo Kabushiki Kaisha patents