Inventors on Brother Kogyo Kabushiki Kaisha patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Brother Kogyo Kabushiki Kaisha for 2018.
Note: Some Brother Kogyo Kabushiki Kaisha-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Brother Kogyo Kabushiki Kaisha patents

Aki Yokoyama

Akidi Yoshida

Akihiro Kunimatsu

Akiko Abe

Akiko Kodama

Akinari Ishibe

Atsuhisa Nakashima

Atsushi Kojima

Aya Kimura

Chitoshi Ito

Daisuke Abe

Daisuke Ishll

Daisuke Ueda

Harumitsu Inoue

Hideki Hayashi

Hidenobu Kondo

Hidenori Jo

Hideshi Nishiyama

Hideto Matsumoto

Hiroaki Suzuki

Hirokazu Sato

Hiroki Mori

Hiromitsu Mizutani

Hiroshi Shibata

Hiroshi Taira

Hirotaka Kubota

Hirotake Nakamura

Hirotoshi Ishizaki

Hisako Tonishi

Iwane Sano

Jie Xiu

Jiro Yamamoto

Kazuna Taguchi

Kazutaka Imaizumi

Kazuyuki Miyaki

Keisuke Wakakusa

Keisuke Yamamoto

Keita Shimizu

Keita Sugiura

Ken Saito

Kenichi Hirata

Kenji Kawamoto

Kenji Samoto

Kenji Samoto

Kenta Horade

Khairul Fatasha Mohd

Kiyotaka Ohara

Kohei Terada

Kohei Terada

Koji Abe

Koji Yamada

Koshiro Yamaguchi

Kosuke Mori

Kousuke Ushiroda

Kyohei Naito

Mana Honoki

Masafumi Miyazawa

Masahiko Hayakawa

Masahito Saeki

Masako Kawagoe

Masao Mimoto

Masaru Jimbo

Masashi Imai

Masashi Ueda

Masato Kobayashi

Masatoshi Izuchi

Masayuki Hori

Masayuki Ishibashi

Masayuki Takata

Mika Matsushima

Mitsuhiro Iida

Mitsuo Hirota

Miyuki Kusuda

Motoaki Mushika

Motohiro Momozaki

Nao Itabashi

Naohisa Kinoshita

Naoya Kamimura

Naoya Okazaki

Norihiko Asai

Noritsugu Ito

Noriyuki Kawamata

Rui Wang

Ryohei Ozawa

Ryutaro Maki

Satoru Arakane

Satoru Arakane

Shigetaka Yoshida

Shimako Nakai

Shin Hasegawa

Shingo Ito

Shinya Fujihara

Shogo Mori

Shohei Koide

Shoji Sato

Shota Morikawa

Shota Shinoya

Shougo Sato

Shunsuke Mizutani

Susumu Murata

Taichi Shirono

Taisuke Mizuno

Takafumi Mori

Takashi Shimizu

Takashi Shimizu

Takehiko Inaba

Takeyuki Takagi

Takuya Shimahashi

Tatsuhiko Sone

Tatsuhiko Sone

Tatsuya Koyama

Tatsuya Shindo

Tatsuya Shindo

Teruo Imamaki

Tetsuo Asada

Tetsuya Okuno

Tetsuya Ouchi

Tomohiro Kanbe

Tomohisa Higuchi

Tomoya Ichikawa

Toru Kakiuchi

Toshio Sugiura

Toshiro Ueda

Toyoshi Adachi

Tsuneo Okuyama

Tsutomu Kato

Tsuyoshi Nagae

Yasuhira Ota

Yasuhiro Asai

Yasuo Kato

Yasuo Nishikawa

Yongqi Sun

Yoshi Hirasawa

Yoshihiro Okamoto

Yoshinori Osakabe

Yoshiteru Aoki

Yoshitsugu Tomomatsu

Yuichi Ito

Yuji Koga

Yuki Matsui

Yuki Nagashima

Yuki Oguro

Yuki Takagi

Yukio Shiohara

Yutao Wang

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Brother Kogyo Kabushiki Kaisha patents