Inventors on Hamamatsu Photonics K k patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Hamamatsu Photonics K k for 2017.
Note: Some Hamamatsu Photonics K k-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Hamamatsu Photonics K k patents

Akihiro Shimada

Akio Ito

Akiyoshi Watanabe

Anna Yoshida

Etsuko Yamaki

Gen-ichiro Soma

Harumi Sakahara

Haruyasu Ito

Hatsuko Nasu

Hirofumi Kan

Hiroki Suzuki

Hiroshi Okamoto

Hiroshi Tsuchiya

Hirotoshi Terada

Hiroyuki Inagawa

Hiroyuki Ogura

Jun Hiramitsu

Katsuhiko Kato

Katsumi Shibayama

Kazuhisa Yamamura

Kazuto Ofuji

Kazuue Fujita

Kazuyoshi Hirose

Kenichi Sato

Kenshi Fukumitsu

Kenta Endo

Kimiko Kazumura

Koei Yamamoto

Koji Takahashi

Koyo Watanabe

Mamiko Matsunaga

Masahiro Hayashi

Masaki Hirose

Masaomi Takasaka

Masaru Takagi

Masashi Ito

Michito Hirayanagi

Mitsuhito Mase

Mitsuo Watanabe

Mototsugu Sugiyama

Nakahiro Satoh

Naokazu Morishita

Naoya Matsumoto

Nobuko Yoshizawa

Ran Zhang

Ryo Yoshimura

Ryoko Yamada

Ryosuke Ota

Shigeyuki Nakamura

Shinya Iwashina

Shunsuke Adachi

Susumu Noda

Tadataka Edamura

Takafumi Ogiwara

Takafumi Yokino

Takahiro Sugiyama

Takashi Inoue

Takeshi Sakamoto

Tatsuo Dougakiuchi

Tatsuya Onishi

Tomohide Omura

Tomonori Nakamura

Toshiyasu Suyama

Toshiyuki Kawashima

Tsuyoshi Ohta

Yasunori Igasaki

Yoshihiro Maruyama

Yoshiro Nomoto

Yoshitaka Kurosaka

Yujin Zheng

Yuki Okuwa

Yukinobu Sugiyama

Yukio Ueda

Yuu Takiguchi

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Hamamatsu Photonics K k patents