Inventors on Hamamatsu Photonics K k patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Hamamatsu Photonics K k for 2017.
Note: Some Hamamatsu Photonics K k-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Hamamatsu Photonics K k patents

Akihiro Shimada

Akio Ito

Akiyoshi Watanabe

Anna Yoshida

Gen-ichiro Soma

Haruyasu Ito

Hirofumi Kan

Hiroshi Okamoto

Hiroshi Tsuchiya

Hirotoshi Terada

Hiroyuki Inagawa

Jun Hiramitsu

Katsuhiko Kato

Katsumi Shibayama

Kazuhisa Yamamura

Kazuto Ofuji

Kazuue Fujita

Kazuyoshi Hirose

Kenichi Sato

Kenta Endo

Kimiko Kazumura

Koei Yamamoto

Koji Takahashi

Koyo Watanabe

Masahiro Hayashi

Masaki Hirose

Masaomi Takasaka

Masashi Ito

Mitsuhito Mase

Naokazu Morishita

Naoya Matsumoto

Ran Zhang

Shinya Iwashina

Susumu Noda

Tadataka Edamura

Takafumi Ogiwara

Takafumi Yokino

Takahiro Sugiyama

Takashi Inoue

Takeshi Sakamoto

Tatsuo Dougakiuchi

Tatsuya Onishi

Toshiyasu Suyama

Yoshihiro Maruyama

Yoshiro Nomoto

Yoshitaka Kurosaka

Yujin Zheng

Yuki Okuwa

Yukinobu Sugiyama

Yuu Takiguchi

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Hamamatsu Photonics K k patents