Inventors on Idemitsu Kosan Co Ltd patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Idemitsu Kosan Co Ltd for 2017.
Note: Some Idemitsu Kosan Co Ltd-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Idemitsu Kosan Co Ltd patents

Akira Asahi

Atsushi Nara

Eiji Takita

Hideaki Nagashima

Hirokatsu Ito

Hirokatsu Ito

Hironori Kawakami

Hironori Kawakami

Ilona Stengel

Kanako Samejima

Kazutoshi Sawada

Kei Yoshida

Kei Yoshida

Keiichi Narita

Keijitsu Tanaka

Kengo Hirata

Kenji Hosoi

Kiyoshi Ikeda

Kristina Bardon

Masahiro Kawamura

Masahiro Kawamura

Masayuki Nishida

Mitsuko Murata

Mutsumi Miyazaki

Nobuhiro Watanabe

Ryohei Hashimoto

Shun Fukasawa

Takanori Eguchi

Takashi Hamabata

Takashi Kashiwamura

Takashi Ono

Takeshi Matsui

Taro Yamaki

Tasuku Haketa

Tasuku Haketa

Thomas Schaefer

Tomoaki Takebe

Tomoharu Hayama

Tomoharu Hayama

Toshikazu Sugimoto

Toshinari Ogiwara

Toshio Sato

Toshitaka Kanai

Tsuyoshi Murakami

Ute Heinemeyer

Yasuyuki Morishita

Yoshimi Kawashima

Yoshio Okamoto

Yoshiyuki Suetsugu

Yu Kudo

Yumiko Mizuki

Yumiko Mizuki

Yusuke Amaki

Yutaka Minami

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Idemitsu Kosan Co Ltd patents