Inventors on Jtekt Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Jtekt Corporation for 2017.
Note: Some Jtekt Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Jtekt Corporation patents

Akio Matsumoto

Akira Kodama

Akira Watanabe

Arata Kikuchi

Atsumune Nagatani

Boyko Stoimenov

Hajime Watanabe

Hideki Fujiwara

Hidenobu Tanaka

Hidetoshi Sumihara

Hiromitsu Tomiyama

Hiroyuki Nakano

Hisashi Otani

Junji Murata

Kazuki Natsuda

Kenichi Aota

Kiyoshi Tanimoto

Koji Nishi

Kunishige Nakazawa

Masaki Mita

Masayoshi Sakuda

Masayuki Nagaoka

Naofumi Kawamura

Naoji Kawasoko

Shigeo Kamamoto

Shotaro Niimi

Shun Ohno

Taiki Yamamura

Taisho Higuchi

Takashi Kodera

Takashi Tamura

Takeshi Koyama

Takumi Mio

Tetsuo Ikeda

Tomohiro Nozu

Toshiaki Oya

Yoshihito Yoshihara

Yoshiki Maruyama

Yu Myohoji

Yuki Shishihara

Yusuke Kimoto

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Jtekt Corporation patents