Inventors on Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha for 2017.
Note: Some Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha patents

Akihito Abe

Akira Kimura

Akiyoshi Saiki

Arata Funasaka

Chiaki Ito

Daisuke Saeki

Eiji Yoshimura

Hayato Iwasaki

Hidefumi Yasuhara

Hidehiko Nakagawa

Hidenori Arisawa

Hideyuki Imai

Hiroaki Kagaya

Hirokazu Haraguchi

Hiroshi Ishii

Hiroshi Kitano

Hiroshi Taki

Hiroyuki Wada

Hitoshi Kawakatsu

Isao Fujii

Itsuo Takegami

Jun Shirasaki

Kaoru Kouchi

Katsuyoshi Obayashi

Kazuhiko Tanimura

Kazuhiro Maeda

Kazuo Isomura

Kazuya Sumino

Kazuyuki Nakamura

Kei Takashima

Kenichi Sakimoto

Kenichiro Tanaka

Kohei Mikami

Koichi Umehara

Krissana Niamsang

Masafumi Ltoh

Masafumi Morimoto

Masahide Kazari

Masahiko Akamatsu

Masahiro Sakahira

Masaki Ohnishi

Masanori Hamamatsu

Masataka Muroi

Masataka Tanabe

Masayuki Enomoto

Minehiko Mukaida

Naoki Arino

Naoki Hikosaka

Noriyuki Okaya

Osamu Noro

Ryuji Kajio

Shingo Yonemoto

Shinji Nishida

Shogo Katsura

Sukda Sompun

Takahiro Jyouzaki

Takahiro Kokubo

Takanori Kozuki

Takanori Tojo

Takayuki Haraguchi

Takehiro Nishimura

Takeshi Kashihara

Tatsuhiko Goi

Tetsuya Kubota

Tetsuya Yoshida

Tomo Yamamoto

Tomohide Maeba

Yasufumi Okumura

Yoshihide Imamura

Yoshinori Tsumiyama

Yoshiro Kabe

Yuji Shindo

Yukio Ikezawa

Yuko Hirase

Yuto Sakane

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha patents