Inventors on Makita Corporation patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Makita Corporation for 2018.
Note: Some Makita Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Makita Corporation patents

Akira Niwa

Eiji Kondo

Hajime Takeuchi

Hidekazu Hayashi

Hidenori Nagasaka

Hideyuki Taga

Hirokatsu Yamamoto

Hironori Ogura

Hiroshi Nojiri

Hitoshi Sengiku

Hitoshi Suzuki

Itsuku Kato

Katsumi Okouchi

Kazutoshi Ogino

Keita Mori

Kiyoshi Aoyama

Kosuke Ito

Kouichi Takeda

Masaaki Fukumoto

Masanori Furusawa

Masumi Nishimura

Michisada Yabuguchi

Nobuyasu Furui

Ryosuke Suzuki

Shuji Yoshikawa

Tadahiko Kobayakawa

Taisuke Ukai

Takayuki Tahara

Takeshi Nishimiya

Takuya Umemura

Tatsuya Nagahama

Tomohiko Imae

Tomohiro Ukai

Yasuhiro Kakiuchi

Yasushi Ogura

Yohei Ogino

Yoshiro Tada

Yoshitaka Akiba

Yoshitaka Machida

Yosuke Naoi

Yudai Sugino

Yuki Kawai

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Makita Corporation patents