Inventors on Ntt Docomo Inc patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Ntt Docomo Inc for 2018.
Note: Some Ntt Docomo Inc-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Ntt Docomo Inc patents

Akihito Hanaki

Akira Fujibayashi

Anass Benjebbour

Atsushi Yamaguchi

Chongning Na

Choong Seng Boon

Choong Seng Boon

Hideaki Takahashi

Hideyuki Moroga

Hiroki Harada

Hiromasa Umeda

Huiling Jiang

Irfan Ali

Jing Wang

Kazuaki Takeda

Kazuki Takeda

Kei Andou

Kei Kikuiri

Kimitaka Tsutsumi

Kohei Kiyoshima

Kunihiko Teshima

Lihui Wang

Liu Liu

Maki Sasaki

Makoto Sumi

Masaaki Ohtake

Nobuto Arai

Qin Mu

Qun Zhao

Sadaatsu Kato

Satoru Adachi

Satoru Kawamura

Satoshi Nagata

Shimpei Yasukawa

Shunsaku Yamazaki

Takahiro Takiguchi

Takashi Hosozawa

Takashi Koshimizu

Tooru Uchino

Toshiharu Kurisu

Tsuneyo Yamauchi

Wuri Andarmawanti Hapsari

Xi Luan

Xiaolin Hou

Yasuhiro Kawabe

Yasunori Suzuki

Yoshihisa Kishiyama

Yoshinori Suzuki

Yousuke Sano

Yuichi Kakishima

Yuichi Kakishima

Yukihiko Okumura

Yusuke Ohwatari

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Ntt Docomo Inc patents