Inventors on Oki Data Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Oki Data Corporation for 2017.
Note: Some Oki Data Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Oki Data Corporation patents

Atsushi Kobayashi

Daitetsu Amada

Fumitaka Ozeki

Fumiyuki Kobayashi

Hideki Inoishi

Hiroshi Takano

Hiroyuki Kanno

Jumpei Shibasaki

Katsuyoshi Yamanouchi

Kazuki Maruyama

Keiko Oishi

Kenji Koido

Kimiaki Ogawa

Koji Ishizaki

Masanori Minato

Masashi Fujii

Masayuki Maeda

Naoki Kanzawa

Ryo Takatsuka

Ryou Shitara

Satoshi Yumita

Shuichi Fujikura

Shun Hatanaka

Taishi Takeda

Takaaki Ebe

Takahiro Tsuno

Takuya Goto

Tomonori Kondo

Toshiyuki Totsuka

Yasunori Furusawa

Yoshiyuki Nakajima

Yuji Takino

Yukio Ito

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Oki Data Corporation patents