Inventors on Oki Data Corporation patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Oki Data Corporation for 2017.
Note: Some Oki Data Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Oki Data Corporation patents

Atsushi Kobayashi

Daitetsu Amada

Fumitaka Ozeki

Fumiyuki Kobayashi

Hideki Inoishi

Hideki Sato

Hideo Suto

Hiroshi Takano

Hirotaka Ohshika

Hiroyuki Kanno

Jumpei Shibasaki

Katsuyoshi Yamanouchi

Kazuki Maruyama

Keiko Oishi

Kenji Koido

Kimiaki Ogawa

Koji Ida

Koji Ishizaki

Masahiko Hoshino

Masanori Minato

Masashi Fujii

Masayuki Maeda

Naoki Kanzawa

Naoki Masui

Ryo Takatsuka

Ryou Shitara

Satoshi Yumita

Shuichi Fujikura

Shun Hatanaka

Shunsuke Sasaki

Tadayuki Watanabe

Taishi Takeda

Taisuke Watanabe

Takaaki Ebe

Takaaki Furukawa

Takahiro Tsuno

Takeshi Ishii

Takuya Goto

Tamaki Miyata

Tomonori Kondo

Toru Kosaka

Toshiyuki Totsuka

Tsutomu Kosasa

Yasunori Furusawa

Yoshitaka Miyazaki

Yoshiyuki Nakajima

Yuji Takino

Yukio Ito

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Oki Data Corporation patents