Inventors on Omron Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Omron Corporation for 2017.
Note: Some Omron Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Omron Corporation patents

Atsuhiro Okamura

Ayaka Miyake

Fabio Mangiapelo

Francesco Greco

Franco Vernaroli

Fumiji Aita

Goro Kawakami

Hajime Umeki

Hiromitsu Kokabu

Hiroshi Imai

Hiroshi Nakajima

Hiroshi Yoshida

Hirotada Teranishi

Hiroyuki Hazeyama

Hiroyuki Mino

Hiroyuki Tokusaki

Hiroyuki Yanagi

Jun Sasaki

Junichi Kawano

Junichi Tanaka

Junji Kawamoto

Katsutoshi Kondo

Kazuchika Hiroki

Kazuhira Izawa

Kazuhiro Tsutsui

Kazushi Yoshioka

Keiki Matsuura

Keisuke Tsuji

Keisuke Yano

Kengo Ichimura

Kenichiro Masaki

Kenji Shinohara

Kenji Takahama

Kohei Tomita

Koji Yaoita

Mamiko Naka

Mao Ogimoto

Masahiro Kinoshita

Masaki Namie

Masanori Takahashi

Masao Shimizu

Mikiko Manabe

Mitsuo Ito

Naoki Torikai

Naoki Tsuchiya

Naotsugu Ueda

Nobuyuki Sakatani

Norikazu Nishio

Ryota Yamada

Ryunosuke Kamo

Satoru Miura

Satoshi Hirono

Seiji Nakajima

Shingo Mori

Shinsuke Kawanoue

Shinya Nakagawa

Shuhei Kato

Takahiro Sakai

Takamasa Ueda

Takashi Fujii

Takashi Hyodo

Takehiko Hioka

Takeo Nishikawa

Taku Oya

Tatsuya Kojima

Tomokazu Ikeda

Toshiyuki Yokoi

Tsuyoshi Hamaguchi

Yasuaki Abe

Yoshihito Hama

Yoshinori Konishi

Yoshitaka Takeuchi

Yoshitaka Tsurukame

Yosuke Tatsuno

Yuki Inoue

Yukio Iname

Yusuke Taniguchi

Yusuke Yamaji

Yutaka Abe

Yutaka Hata

Yuzo Morisaki

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Omron Corporation patents