Inventors on Otis Elevator Company patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Otis Elevator Company for 2018.
Note: Some Otis Elevator Company-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Otis Elevator Company patents

Amine Badaoui

Andrés Monzon

Ashwini Ramarao Jyotik

Aurelien Fauconnet

Aurélien Fauconnet

Bingyin Cheng

Brad Guilani

Bradley Armand Scoville

Bruce P. Swaybill

Caroline England

Cesar Aguilar

Daisuke Meguro

Daniel A. Mosher

Daniel P. Archibald

David Wayne Mckee

Douglas E. Logan

Emily Baldi

Emmanuel Convard

Emmanuel Convard

Fengshu Yue

Franck Dominguez

Frederic Beauchaud

Frédéric Beauchaud

Frédéric Grimault

Georgios S. Zafiris

Gilles Bruno

Harrison Daniels

Hiromitsu Miyajima

Hisanori Seki

Hongmin Zhu

Jianguo Li

Jiangxing Huang

Jianye Yang

Jiawei Wu

Jie Hu

Jinqi Yang

John P. Wesson

Junjie Guo

Justin Billard

Kelly Martin Dubois

Kevin Neville

Luis Martí

Mark R. Gurvich

Min Wang

Muneo Ikeda

Nicolas Fonteneau

Nicolas Guillot

Paras Kumar Halingale

Pascal Rebillard

Paul A. Simcik

Paul A. Simcik

Paul Papas

Randall S. Dube

Richard Ivanic

Richard J. Ericson

Richard N. Fargo

Scott A. Eastman

Sheryl Brothers

Shimao Chen

Staci Weixlmann

Sven Swanson

Sylvia Stone

Tadeusz Pawel Witczak

Tyler S. Brown

Wenping Zhao

Xiaobin Tang

Xiaokai Gong

Yew H. Leong

Yong Zhao

Yuhang Ou

Yunyun Zhao

Zbigniew Piech

Zhengbao Shi

Zhongfen Ding

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Otis Elevator Company patents