Inventors on Renesas Electronics Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Renesas Electronics Corporation for 2017.
Note: Some Renesas Electronics Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Renesas Electronics Corporation patents

Akane Hiroshima

Akihiro Tamura

Akihiro Yamamoto

Akio Hasebe

Akira Muto

Akira Tanabe

Akira Yajima

Akira Yajlma

Atsuro Inada

Atsushi Nakamura

Atsushi Tangoda

Bunji Yasumura

Bunji Yasumura

Chang Liu

Chiahsun Tseng

Chun-chen Yeh

Daisuke Iijima

Daisuke Kondo

Daisuke Oshida

Eisuke Kodama

Fumikazu Takei

Fumio Tsuchiya

Goro Sakamaki

Hajime Hasebe

Hajime Tsuyuki

Hideaki Kido

Hidekazu Iwasaki

Hidekazu Oda

Hidekazu Oda

Hideki Kiuchi

Hideki Makiyama

Hideki Wakisaka

Hideo Nakane

Hirobumi Minegishi

Hirofumi Shinohara

Hirofumi Tokita

Hiroki Fujii

Hiroki Takada

Hiromasa Yoshimori

Hiromi Shigihara

Hironobu Miyamoto

Hironobu Miyamoto

Hiroshi Kawaguchi

Hiroshi Kuroiwa

Hiroshi Makino

Hiroshi Tsukamoto

Hiroshi Ueda

Hiroshi Ueda

Hiroshi Yoshida

Hiroyuki Hamasaki

Hiroyuki Momono

Hisanori Ito

Hitoshi Matsuura

Hizuru Yamaguchi

Hong He

Ichiro Masumoto

Jun Matsuhashi

Junji Noguchi

Kan Takeuchi

Kaoru Ishihara

Katsuhiro Uchimura

Katsumi Dosaka

Katsutoshi Bito

Kazuhito Ichinose

Kazuki Yokota

Kazunori Miyamoto

Kazuo Tomita

Kazuo Tomita

Kazuo Tomita

Kazushi Kono

Kazuyoshi Maekawa

Kazuyuki Nakagawa

Kazuyuki Omori

Kazuyuki Ozeki

Keiichi Yamada

Keisuke Kimura

Ken Shibata

Kenji Sakata

Kenji Shimomaki

Kenji Tsuji

Kensuke Ishikawa

Kentaro Mori

Kiyomi Katsuyama

Koichi Yamazaki

Koichiro Ishibashi

Koji Adachi

Koji Bando

Koji Iizuka

Koji Iizuka

Koji Nii

Koji Shida

Koji Tateno

Koki Narita

Kotaro Horikoshi

Kuniharu Muto

Makoto Yabuuchi

Manabu Koike

Masaaki Shinohara

Masaki Shiraishi

Masami Koketsu

Masamichi Fujito

Masanao Sato

Masaru Hase

Masashi Arakawa

Masato Suzuki

Masatoshi Akaishi

Masatoshi Kimura

Masatoshi Maeda

Masayuki Kimura

Michimoto Kaminaga

Mitsuhiko Igarashi

Mitsuyuki Kubo

Motoo Suwa

Nao Nagata

Naohiro Makihira

Naohiro Makihira

Naohiro Nishikawa

Naoki Kawanabe

Naoki Mitsuishi

Naoshi Ishikawa

Nobuo Tsuboi

Nobuyasu Kanekawa

Nobuyoshi Matsuura

Nobuyuki Morikoshi

Noriko Miura

Ren Imaoka

Ryo Kanda

Ryoji Hashimoto

Seiji Ikari

Seiji Mochizuki

Seiji Muranaka

Seima Uezato

Shigeki Obayashi

Shigeo Tokumitsu

Shin Koyama

Shinichi Miyake

Shinichi Watanuki

Shinji Baba

Shinji Watanabe

Shinya Suzuki

Shinya Suzuki

Shogo Mochizuki

Shunsuke Okumura

Tadashi Yamaguchi

Tadatoshi Danno

Takaaki Tsunomura

Takafumi Betsui

Takahiko Sugimoto

Takahiro Mori

Takahiro Tomimatsu

Takamitsu Kanazawa

Takanori Takahashi

Takanori Ueki

Takao Shuto

Takashi Inoue

Takashi Ogura

Takashi Oshima

Takashi Yamauchi

Takaya Yamamoto

Takayuki Oshima

Takayuki Shinohara

Takayuki Suzuki

Takeo Mimura

Takeshi Iwamoto

Takeshi Okagaki

Takeumi Kato

Takuji Ide

Tatsuo Nakayama

Tatsuo Nakayama

Tatsuya Usami

Tatsuyuki Saito

Tenko Yamashita

Tetsu Toda

Tetsuji Tsuda

Tetsushi Hada

Tomio Iwasaki

Tomoaki Uno

Tomoaki Uno

Tomohiro Oono

Tomohiro Une

Toshiaki Iwamatsu

Toshiaki Sawada

Toshiaki Yonezu

Toshihiro Iizuka

Toshikazu Hanawa

Toshitsugu Ishii

Toshiyuki Kaya

Toshiyuki Kaya

Tsuyoshi Kida

Tsuyoshi Tamaru

Veeraraghavan S. Basker

Yasuhiko Taito

Yasuhiro Okamoto

Yasutaka Nakashiba

Yasutaka Nakashiba

Yohei Hamaguchi

Yoshihiro Ono

Yoshiki Yamamoto

Yoshinori Deguchi

Yoshitake Kato

Yoshito Nakazawa

Yuichi Okuda

Yuji Kikuchi

Yuji Shimizu

Yuji Takehara

Yuji Yatsuda

Yuki Inoue

Yuki Kajiwara

Yukihiro Sato

Yukihiro Satou

Yumi Kishita

Yunpeng Yin

Yuri Azuma

Yusuke Yamada

Yuta Yanagitani

Yutaka Ono

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Renesas Electronics Corporation patents