Inventors on Semiconductor Manufacturing International shanghai Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Semiconductor Manufacturing International shanghai Corporation for 2017.
Note: Some Semiconductor Manufacturing International shanghai Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Semiconductor Manufacturing International shanghai Corporation patents

Changwei Yin

Chao Zheng

Chenglong Zhang

Chih Chun Tai

Chuntian Yu

Cliff Drowley

Dae Sub Jung

Deyuan Xiao

Fei Zhou

Gangning Wang

Gong Zhang

Guangli Yang

Guangyan Luo

Haiting Li

Haiyang Zhang

Hao Deng

Hao Ni

Herb He Huang

Hong Sun

Hongtao Ge

Hui Wang

Jia Xu

Jiadong Ren

Jiao Wang

Jingfeng Gai

Jiquan Liu

Jun Yang

Lei Fang

Lilung Lai

Ling Zhu

Meng Zhao

Ming Zhou

Minwei Xi

Nan Li

Peng Ren

Tingting Peng

Wei Xu

Wenjie Peng

Xianyong Pu

Xiao Zheng

Xiaoyan Liu

Xinyuan Lin

Xinyun Xie

Yan Yan

Yihua Shen

Ying Jin

Yong Li

Yunchu Yu

Yunpeng Peng

Zhenghao Gan

Zhongshan Hong

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Semiconductor Manufacturing International shanghai Corporation patents