Inventors on Shimadzu Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Shimadzu Corporation for 2017.
Note: Some Shimadzu Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Shimadzu Corporation patents

Aklyuki Kadoya

Elichi Ozeki

Hirofumi Suemori

Hiroomi Goto

Hiroyuki Minato

Ichiro Fukushi

Jiro Saikawa

Junichi Matsumoto

Junki Sakamoto

Kazuma Watanabe

Keitaro Otozai

Ken Shirota

Kenji Kimura

Koji Tojo

Kumiko Jingu

Masami Tomita

Masanori Fujiwara

Naoki Kaneko

Naoya Ishigaki

Noriaki Komine

Norio Nakatsuji

Shingo Uno

Shinichi Yamaguchi

Shinichiro Chuma

Shinichiro Mori

Susumu Takahashi

Tairo Ogura

Takahiro Mori

Takashi Kawabe

Takashi Suzuki

Tomoyuki Hiroki

Toshiaki Nakamura

Tsunehiro Inoue

Yoh-ichi Tagawa

Yoichi Fujiyama

Yoshiyuki Yamagishi

Yui Torigoe

Yuko Kobayashi

Yutaka Kono

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Shimadzu Corporation patents