Inventors on Shimano Inc patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Shimano Inc for 2017.
Note: Some Shimano Inc-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Shimano Inc patents

Akinobu Sugimoto

Akira Inoue

Akira Niitsuma

Atsuhiro Emura

Ayumi Kato

Ayumi Kato

Daisuke Noborio

Eiji Mishima

Etsuyoshi Watarai

Hirokazu Hirayama

Hiroshi Fujita

Hiroyuki Miyoshi

Jun Gao

Jun Gao

Jun Nakajima

Jun Nakajima

Kazuki Koshiyama

Kazunori Okubo

Kazunori Okubo

Kazutaka Fukao

Kazuya Kuwayama

Kentaro Kosaka

Kentaro Kosaka

Kentaro Miyazaki

Koji Tokuyama

Makoto Usui

Masahiro Nakakura

Osamu Kariyama

Ryuichiro Takamoto

Shingo Shiraishi

Shinichiro Noda

Shinya Hirotomi

Sota Yamaguchi

Tadashi Ichida

Taihei Nishihara

Takafumi Suzuki

Takanori Kanehisa

Takashi Furuya

Takashi Komemushi

Takaya Masuda

Tatsuya Matsushita

Tetsuya Kakimoto

Toru Kubota

Toshinari Oishi

Tsutomu Muraoka

Tsuyoshi Fukumori

Yasufumi Fukunaga

Yasuhiro Tsuchizawa

Yasuhisa Watanabe

Yoshiaki Ando

Yoshimitsu Miki

Yoshimitsu Miki

Yoshiyuki Kasai

Yuichiro Ishikawa

Yuki Hirose

Yukinobu Shiotani

Yusuke Nishikawa

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Shimano Inc patents