Inventors on Showa Denko K k patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Showa Denko K k for 2017.
Note: Some Showa Denko K k-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Showa Denko K k patents

Daizo Endo

Evance Kuo

Hideyuki Kondo

Hirokazu Murata

Hiroshi Kobayashi

Hiroshi Ogata

Katsutoshi Tamura

Kazumi Naito

Keigo Ohtsuka

Kenichiro Nakajima

Kouichi Ishitaka

Masayuki Yoshimura

Naoya Nakajima

Ryuichi Mitsumoto

Satoru Nakamura

Shigeo Maruyama

Shigetoshi Jogan

Shohei Chiashi

Taiki Inoue

Taining Hung

Takashi Sato

Takashi Yamazaki

Tatsuya Fukuta

Toshikazu Shishikura

Yasunari Otsuka

Yoshiji Okada

Yuji Ito

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Showa Denko K k patents