Inventors on Toray Industries Inc patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Toray Industries Inc for 2017.
Note: Some Toray Industries Inc-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Toray Industries Inc patents

Ai Suzuki

Akihiro Hayashi

Akihiro Tokuda

Akira Katayama

Akiyoshi Tamai

Atsushi Kuwabara

Atsushi Minamino

Daigo Kobayashi

Daisaku Tanaka

Daisuke Izuhara

Daisuke Izuhara

Daisuke Kitazawa

Daisuke Sato

Daisuke Yokoi

Fangrong Xu

Fumihiko Tanaka

Fumiyoshi Okano

Guangnan Jin

Hidetaka Muramatsu

Hiroaki Umeda

Hiroaki Umeda

Hiroe Hirokawa

Hiroho Hirozawa

Hirokazu Iimori

Hiroki Takeda

Hiroshi Tsuchikura

Hiroshi Tsuchikura

Hiroshi Umetani

Hiroyuki Yamada

Ignace Verpoest

Jing Li

Joji Funakoshi

Joris Baets

Jumpei Kishimoto

Jun Watanabe

Kanji Inoue

Kanji Inoue

Katsushige Yamada

Katsuya Okajima

Katsuya Sode

Kazuhiro Tanahashi

Kazuhiro Tanahashi

Kei Makita

Keiichi Tonomori

Kenichi Okubo

Kenichi Utazaki

Kenji Sawai

Kentaro Takagi

Keping Wang

Kimihiko Hattori

Koji Kadowaki

Koji Kadowaki

Koji Kobayashi

Koya Ito

Kozue Takagaki

Lingzhi Zhong

Makoto Endo

Masahiro Kimura

Masahiro Osabe

Masaki Fujita

Masaki Fujita

Masaki Ishibashi

Masamichi Utsunomiya

Masaru Masaki

Masashi Higasa

Masato Masuda

Masayuki Shintani

Mie Kaino

Mitsuhito Suwa

Mitsuhito Suwa

Motonori Hochi

Motonori Hochi

Naoki Matsuda

Noriyuki Hirano

Peng Wang

Sadayuki Kobayashi

Satoru Shimomura

Satoshi Yamada

Satoshi Yanagisawa

Shin Hirata

Shinichiro Ochiai

Shinya Adachi

Shiro Nosaka

Shuhei Yamamoto

Shunsuke Tabayashi

Taira Omori

Takaaki Yamashita

Takahiro Yagi

Takahiro Yagi

Takao Sasaki

Takashi Fujioka

Takeshi Ikeda

Takeshi Ishigaki

Takumi Hiasa

Takuya Komachi

Takuya Nishiyama

Tatsuya Hanawa

Teruhisa Sato

Tomoharu Hirose

Tomoko Ichikawa

Tomomichi Fujiyama

Tomoyuki Kunita

Tomoyuki Kunita

Toru Arakane

Toru Nishimura

Toshiya Kamae

Toshiya Takahashi

Toshiyasu Hibino

Yasuaki Tanimura

Yasutaka Okano

Yoshie Marutani

Yoshikazu Yakake

Yoshiki Okamoto

Yoshiki Takebe

Yoshinori Kondo

Yoshiyuki Ueno

Yoshiyuki Ueno

Yosuke Okamura

Yu Nagase

Yuji Echigo

Yuka Asahi

Yuka Fujieda

Yuka Yamashiki

Yuki Mitsutsuji

Yuki Sekido

Yuki Sekido

Yunsong Yang

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Toray Industries Inc patents