Inventors on Toshiba Medical Systems Corporation patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Toshiba Medical Systems Corporation for 2017.
Note: Some Toshiba Medical Systems Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Toshiba Medical Systems Corporation patents

Asuka Hirano

Atsushi Nakai

Atsushi Sumi

Barry Roberts

Cong Yao

Daniel Bednarek

Daniel Mcgowan

Gin Chung Wang

Hideaki Ishii

Hidenori Takeshima

Hiroyuki Shikata

Hisato Takemoto

Jiro Higuchi

Kanako Saito

Kazuo Tezuka

Kazutoshi Sadamitsu

Les Kvien

Masaaki Nagashima

Masami Takahashi

Masatoshi Nishino

Motohiro Miura

Naoki Yoneyama

Naotaka Sakashita

Naoyuki Furudate

Naoyuki Furudate

Naoyuki Nakazawa

Norihisa Kikuchi

Satoshi Sugiura

Seiji Nozaki

Shigeharu Ohyu

Sho Kawajiri

Shoichi Kanayama

Shuta Fujiwara

Takami Yoshida

Takuya Sakaguchi

Vijay Rana

Yasuhiko Abe

Yasuhiro Noshi

Yoshitaka Mine

Yuexing Zhang

Yuichiro Watanabe

Yuki Takai

Yusuke Kobayashi

Yutaka Kobayashi

Yutaka Machii

Yutaka Machll

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Toshiba Medical Systems Corporation patents