Inventors on Toshiba Tec Kabushiki Kaisha patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Toshiba Tec Kabushiki Kaisha for 2018.
Note: Some Toshiba Tec Kabushiki Kaisha-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Toshiba Tec Kabushiki Kaisha patents

Akihiro Mizutani

Akihiro Terabe

Akiko Inoue

Akiko Susaki

Akira Nuita

Atsushi Kubota

Bill Melo

Chikashi Gotou

Eiji Shinohara

Fusao Hori

Hidehiko Miyakoshi

Hidehiro Naito

Hiroshi Hashizume

Hiroshi Watanabe

Hiroyuki Sugiyama

Hitoshi Iizaka

Isao Yahata

Jia Zhang

Jun Miyazaki

Kazuhiro Ogura

Kazunobu Takahashi

Kazutoshi Takahashi

Kei Onishi

Keiichi Hasegawa

Keita Yamazaki

Keizaburou Yamamoto

Kikuo Mizutani

Koji Endo

Koji Imamiya

Louis Ormond

Mahina Nakamura

Maki Sato

Marianne Kodimer

Masaaki Yasunaga

Michael Yeung

Mina Kodama

Misato Ishikawa

Mitsunori Ishii

Noboru Nitta

Noboru Ogino

Nobuhiro Sugita

Okiharu Matsuda

Osamu Takagi

Osamu Takagi

Ryozo Akiyama

Sadatoshi Oishi

Seiji Iino

Shigehiro Edasawa

Shinji Makishima

Shuji Yokoyama

Shunichi Megawa

Shunichi Ono

Shunsuke Hattori

Sunao Tsuchida

Takahiro Hagiwara

Takahiro Hamanaka

Takahiro Kokubo

Takamitsu Sunaoshi

Takashi Nakajima

Takeo Nishijima

Teruyuki Hiyoshi

Tomoki Hoshino

Tomomi Iijima

Toshihiro Ida

Toshihiro Kaneko

Tsuyoshi Gotanda

Wataru Ikeda

William Su

Yasuhiro Ono

Yasutsugu Sasaki

Yoshimi Urushibata

Young Park

Yui Matsukura

Yuichiro Hatanaka

Yuji Yasui

Yumiko Okuma

Yuna Otani

Yusuke Hamada

Yuta Sasaki

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Toshiba Tec Kabushiki Kaisha patents