Inventors on Toshiba Tec Kabushiki Kaisha patents (recent)


      
           
A list of inventors with patent application filings associated with Toshiba Tec Kabushiki Kaisha for 2017.
Note: Some Toshiba Tec Kabushiki Kaisha-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.


Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Toshiba Tec Kabushiki Kaisha patents

Akihiro Moro

Akira Saito

Atsushi Ishihara

Atsushi Miyashima

Eiji Gumbe

Hideyuki Kikuchi

Hirokazu Matsuno

Hirokazu Shoda

Hiroshi Tsuchimoto

Hiroyuki Abe

Hiroyuki Inaba

Hiroyuki Kato

Hiroyuki Kunugi

Hiroyuki Shiraishi

Junichi Ishikawa

Kahori Nishikawa

Katsuya Sasahara

Kazuhisa Takeda

Kazumasa Yasui

Kazuya Nambu

Kazuya Okada

Keiichi Kikuchi

Ken Iguchi

Ken Masuda

Kengo Saga

Kenji Sakurai

Kenta Morizumi

Kyoichi Shibata

Mahina Nakamura

Maiko Yoshida

Makoto Yoshimura

Masahiro Ikuta

Masahiro Kodo

Masanori Sambe

Masayuki Kasukawa

Masayuki Satomi

Minoru Suzuki

Minoru Takemura

Noboru Nitta

Nobuaki Murochi

Nobuyuki Miyoshi

Nobuyuki Takahashi

Norio Tanaka

Noriyuki Yokoyama

Okiharu Matsuda

Satoshi Araki

Satoshi Himeno

Satoshi Obata

Satoshi Tokuda

Shigeki Nimiya

Shigeo Uchida

Shigeru Morino

Shinya Namura

Shuji Yokoyama

Sueo Ueno

Taishi Takano

Takafumi Amano

Takafumi Hara

Takahiro Hamanaka

Takahiro Kojima

Takahiro Nakamura

Takahito Kabai

Takashi Urabe

Takayasu Aoki

Takefumi Nosaki

Teruyuki Hiyoshi

Tetsuo Shiba

Tomoki Ueno

Tomotaka Murakami

Toshiharu Shimosato

Toshihide Murata

Toshiki Takeishi

Tsuyoshi Itou

Tsuyoshi Itou

Yasuhiro Arai

Yasuhito Komai

Yasuhito Noda

Yasunobu Suzuki

Yohei Doi

Yoshiaki Mochizuki

Yoshiaki Suzuki

Yosuke Nishimura

Yuki Kawashima

Yuki Matsumoto

Yumiko Okuma

Yusuke Hashizume

Yutaka Usami

Browse by year: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Toshiba Tec Kabushiki Kaisha patents