Inventors on Bandai Namco Entertainment Inc patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Bandai Namco Entertainment Inc for 2018.
Note: Some Bandai Namco Entertainment Inc-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Bandai Namco Entertainment Inc patents

Akinori Wakebe

Akio Onda

Akira Tsurumachi

Daisuke Omori

Hiroaki Oochi

Hirofumi Motoyama

Kazuhito Ichijo

Kazuki Matsumura

Makoto Kikuchi

Masayuki Oda

Motonaga Ishii

Ryoji Takahashi

Satoshi Minamidate

Satoshi Tagiri

Shogo Ito

Shogo Oku

Tadashi Iguchi

Takashi Kohara

Tatsuya Shioiri

Toru Takahashi

Yoshihiko Mabuchi

Yoshiyuki Danbara

Yuka Takei

Yuki Matsuba

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Bandai Namco Entertainment Inc patents