Inventors on Daicel Corporation patents (2018)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Daicel Corporation for 2018.
Note: Some Daicel Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Daicel Corporation patents

Akihiro Higuchi

Akihiro Kuwana

Akihiro Kuwana

Akihiro Shibamoto

Akira Yamakawa

Anan Sakaguchi

Anan Sakaguchi

Atsuhiro Uetomo

Atsushi Mimura

Dai Shiota

Daisuke Tanida

Dingding Liu

Geng Li

Hiroaki Tamagaki

Hiroki Chisaka

Hiroki Takenaka

Hiroki Tanaka

Hiroshi Shiku

Hiroyoshi Koduma

Hiroyuki Miura

Ichiro Takase

Jun Shen

Kanji Nagai

Katsuhiro Imoto

Katsuhiro Nakahashi

Kazuki Okamoto

Keiji Nishihara

Kenji Fukumoto

Kenji Fukumoto

Kimiko Ikeda

Kiyoshi Ikura

Kunihiro Noda

Kyohei Ishida

Kyuhei Kitao

Masahiko Shimizu

Masahiko Shimizu

Masahiro Haitsuka

Masakazu Tokuda

Masanori Yoshikane

Masao Iwaya

Masatake Kudoh

Masato Kurihara

Masayuki Nakayasu

Masayuki Yamazaki

Maya Masui

Momoko Hamasaki

Naohiro Hashikawa

Naohiro Hashikawa

Naoki Nakatsuka

Naoko Tsuji

Naotaka Nishio

Nobuhiko Harada

Qiang Li

Ryota Hamasaki

Sadayuki Fukui

Sae Itaya

Satoshi Shinkura

Shingo Oda

Shinichiro Ukita

Shinji Kikuchi

Shinji Maetani

Shota Shimosugi

Susumu Goda

Takahiro Hiramura

Takahiro Hiramura

Takao Kuroda

Takashi Kubo

Takashi Kubo

Takaya Masumoto

Takehiro Matsumoto

Takeshi Fujikawa

Takunori Ueda

Tetsuro Morita

Tomoharu Kobayashi

Tomoharu Kobayashi

Tomohito Okabayashi

Tomohito Okabayashi

Tomohito Okabayshi

Tomoya Mizuta

Toru Shibata

Toshihiro Izuma

Toshiki Yagi

Yasuto Morishita

Yasuyuki Akai

Yoshihisa Mizutani

Yoshihisa Takigawa

Yoshio Okamoto

Yoshiya Narasaki

Yuichi Sakanishi

Yuji Higuchi

Yuki Iguchi

Yutaka Isobe

Yuzo Yamamoto

Zhongzheng Yang

Browse by year: 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Daicel Corporation patents