Inventors on Jfe Steel Corporation patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Jfe Steel Corporation for 2018.
Note: Some Jfe Steel Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Jfe Steel Corporation patents

Akimasa Kido

Akio Kobayashi

Akio Kobayashi

Akio Sonobe

Akiri Urata

Akito Mizutani

Chikara Kami

Chikara Kami

Chikara Kami

Fusae Shiimori

Hideaki Kobiki

Hidekazu Fujimoto

Hidekazu Minami

Hiroaki Nakajima

Hirofumi Enokido

Hirofumi Ohtsubo

Hirokazu Kobayashi

Hiroshi Matsuda

Hiroshi Sugihara

Hirotaka Inoue

Hoshiaki Terao

Itaru Samusawa

Itsuya Sato

Itsuya Sato

Junichiro Hirasawa

Katsutoshi Takashima

Katsuyuki Ichimiya

Kazuhiko Shiotani

Kazuhiro Seto

Kazukuni Hase

Kimihiro Ozaki

Koichi Okamoto

Kunihiro Senda

Makoto Nakaseko

Makoto Yamaki

Masaki Morino

Masanori Takenaka

Masanori Uesaka

Masataka Yoshino

Masataka Yoshino

Mineo Muraki

Mitsuyuki Fujisawa

Mitsuyuki Fujisawa

Naomichi Nakamura

Naomichi Nakamura

Raita Wada

Satoru Ando

Seiji Nakajima

Seiji Okabe

Shigehiro Takajo

Shigeki Kitsuya

Shin Ishikawa

Shin Ishikawa

Shinjiro Kaneko

Shoichi Sato

Shunsuke Toyoda

Shunsuke Toyoda

Tadashi Nakanishi

Takaaki Tanaka

Takaaki Tanaka

Takako Yamashita

Takashi Anyashiki

Takayoshi Yano

Takayoshi Yano

Takeshi Imamura

Takeshi Omura

Takeshi Yokota

Takuya Takashita

Takuya Takashita

Taro Kizu

Taro Kizu

Tatsuya Nakagaito

Tetsushi Tadani

Tomoyuki Okubo

Toru Minote

Toru Shiozawa

Toshinori Tsuda

Toshio Maetani

Yasuhito Shioiri

Yasuyuki Hayakawa

Yoshiaki Zaizen

Yoshihide Kamitani

Yoshihiko Oda

Yoshihiko Oda

Yoshikiyo Tamai

Yoshimasa Funakawa

Yoshiyasu Kawasaki

Yota Kuronuma

Yu Kanamori

Yuichi Tokita

Yuki Toji

Yukihiro Shingaki

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Jfe Steel Corporation patents