Inventors on Jvc Kenwood Corporation patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Jvc Kenwood Corporation for 2018.
Note: Some Jvc Kenwood Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Jvc Kenwood Corporation patents

Akemi Ichiyanagi

Akihiko Miyamori

Hideki Takehara

Hiromi Taguchi

Hiroya Nakamura

Hisako Murata

Ichiro Shishido

Katsuyuki Shudo

Kazuhiro Kuramoto

Kenta Suzuki

Kiyofumi Tabata

Koji Tsujita

Makoto Igarashi

Makoto Itonaga

Makoto Kito

Masahiro Yamamoto

Masaru Ninomiya

Masaya Konishi

Masayuki Ono

Motoharu Ueda

Ryosuke Nakagoshi

Shigehiko Iwama

Shigeru Fukushima

Shingo Kida

Shuji Hakoshima

Shuji Ogawa

Takuya Arimoto

Tatsuya Ohara

Toru Kumakura

Toru Kumakura

Toshiyuki Yakabe

Yoshiyuki Shimizu

Yuichi Hasegawa

Yumi Fujii

Yuzuko Sasaki

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Jvc Kenwood Corporation patents