Inventors on Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki for 2018.
Note: Some Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki patents

Akihiro Yamamoto

Atsunobu Sakata

Carl Michael Traynor

Daichi Horimai

Eiji Fujitsu

Fuminori Kutsukake

Go Yamaguchi

Hajime Kimura

Haruhiko Koike

Hidenori Hara

Hikaru Inoue

Hirokazu Kariyazaki

Hiroki Inoue

Hiromitsu Akae

Hiroyuki Handa

Hiroyuki Ishibashi

Hiroyuki Murakami

John Charles Rogers

John D. Payne

Kanji Takanishi

Kanji Watanabe

Katsuhiko Yoshino

Kazunori Yamamoto

Kazuyoshi Nogami

Keisuke Yonehara

Ken Nakamura

Kenji Matsukuma

Koichi Kuwahara

Koji Iwahashi

Kotaro Kojima

Kunimasa Ando

Makoto Umeno

Mamoru Fukuda

Manabu Okahisa

Mina Orii

Minoru Koga

Mitsujiro Sawamura

Naoki Mizuno

Naoya Taki

Naoyuki Otsubo

Ryuta Kagawa

Satoshi Sueshima

Satoshi Sueyoshi

Shinichi Ishikawa

Shinichi Katsuda

Shinichi Maehara

Shunichiro Ninomiya

Sohei Oga

Tadashi Okubo

Takahiro Umezaki

Takashi Minami

Takashi Nagasaki

Takeshi Ueda

Takuya Fukuda

Tatsuaki Wada

Tatsuhiko Sato

Tatsuo Hiro

Tatsuro Ipposhi

Toru Natsume

Toshimitsu Irie

Tsuyoshi Ito

Yasushi Kibe

Yoshifumi Onoyama

Yuki Honda

Yukio Hashiguchi

Yumie Kubota

Yusuke Kinoshita

Yusuke Oka

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki patents