Inventors on Komatsu Ltd patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Komatsu Ltd for 2018.
Note: Some Komatsu Ltd-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Komatsu Ltd patents

Akihide Namura

Atsushi Sasada

Chikashi Shike

Eiji Ishibashi

Hideki Tsuji

Hiroaki Takeshima

Hirokazu Endoh

Hiroyuki Chikugo

Hiroyuki Mizuno

Hisao Asada

Jin Kitajima

Kaoru Yasuda

Kazuhiro Murata

Ken Hirabayashi

Kenichi Hisamatsu

Kenjiro Shimada

Kiyotaka Saitou

Koji Ohigashi

Kouhei Yamamoto

Kyousuke Moriguchi

Masaaki Imaizumi

Masahiro Kurihara

Masanobu Seki

Masanori Tojima

Masashi Ichihara

Masayuki Hosaka

Masayuki Ohishi

Masayuki Tajima

Mitsuhiro Ryuman

Mutsumi Ono

Nobuaki Motegi

Norifumi Nishizaka

Osamu Kodama

Osamu Takatori

Satoru Ide

Satoru Shintani

Satoshi Ishikawa

Satoshi Kousuge

Satoshi Nakazawa

Shigeru Ohsugi

Shinichi Saitou

Shinobu Kitayama

Shinobu Nagura

Shinya Sano

Shota Suzuki

Shuuji Hori

Syuhei Takarae

Takeaki Unno

Takuma Nishimura

Takuya Wada

Teruhisa Hanafusa

Teruya Kubota

Tomonobu Shioyasu

Tomoyoshi Sho

Toru Matsuyama

Tsutomu Iwamura

Yasuyuki Tagami

Yuichi Nemoto

Yuki Shimano

Yuta Okubo

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Komatsu Ltd patents