Inventors on Omron Corporation patents (recent)


      
           

A list of inventors with patent application filings associated with Omron Corporation for 2018.
Note: Some Omron Corporation-related inventors may appear under alternate organization names/spellings.
Inventors are listed solely due to being on a related/assigned patent, and may not be affiliated in any way with the organization.

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  - Omron Corporation patents

Akihiko Sano

Akihiko Sano

Akihiro Funamoto

Akira Takaishi

Atsushi Hisano

Atsushi Kamimura

Atsushi Mukai

Eriko Kan

Filippo David

Fumimasa Katayama

Fumio Kawakami

Goro Nakao

Hajime Ujiie

Hajime Umeki

Hayato Sugiyama

Hidehiko Sekimoto

Hideyuki Nakao

Hirohisa Sakuma

Hirohito Mizumoto

Hiromi Ishihara

Hironori Ogawa

Hiroshi Kuribayashi

Hiroshi Sawaragi

Hiroshi Shiino

Hiroyuki Fujita

Hiroyuki Ibuki

Hiroyuki Mino

Hiroyuki Togawa

Ichizo Sakamoto

Igino Padovani

Ikuo Matsukawa

Jun Kishimoto

Junji Obata

Junji Shimamura

Junya Fujita

Katsuya Marumo

Katsuyuki Yamamoto

Kazushi Maeta

Kazuyuki Okada

Kazuyuki Okada

Kazuyuki Tsukimori

Keiichiro Tanaka

Keiichiro Tanaka

Keisuke Yano

Ken Tamura

Kenichi Handa

Kenji Kobayashi

Kenji Sato

Kiyokazu Matsunaga

Kohei Tomita

Koichi Furusawa

Kokichi Tobita

Kosuke Nomura

Kotaro Nakamura

Makito Morii

Makoto Wada

Manabu Kawachi

Masaaki Abe

Masaaki Hiramatsu

Masahiro Ozaki

Masatoshi Oba

Masayuki Shinohara

Masayuki Shinohara

Mika Kijimuta

Mitsuru Nakamura

Morihisa Ohta

Naoki Yoshitake

Naotsugu Ueda

Naruhiko Kaneshige

Norihiro Ueda

Norihisa Kanzaki

Norikazu Kitamura

Norikazu Kitamura

Ryuhei Goto

Sebastiano Conti

Seiki Shimoda

Shinsuke Kawanoue

Shintaro Ueno

Shinya Tsuji

Sho Nagayoshi

Shobu Sato

Shuichi Misumi

Tadashi Matsuoka

Takaaki Suzumura

Takaaki Suzumura

Takaaki Yamada

Takahiro Morichi

Takao Mizokami

Takashi Kasai

Takashi Kasai

Takuma Iwase

Takuya Nakai

Tatsuro Ishikawa

Tetsuya Akagi

Tomonori Seki

Toshinori Yamasue

Toshinori Yamasue

Toshiyuki Higuchi

Toshiyuki Ozaki

Toyoo Iida

Tsuyoshi Okubo

Tsuyoshi Takeuchi

Tsuyoshi Takeuchi

Wakahiro Kawai

Yasuhiro Kitamura

Yasuhiro Tanoue

Yasuhiro Tanoue

Yasushi Kawashima

Yoshiharu Tani

Yoshihide Nishiyama

Yoshihiko Takagi

Yoshihiko Takagi

Yoshikazu Tajiri

Yoshimasa Osumi

Yoshimasa Osumi

Yoshinori Masaki

Yosuke Iwai

Yuji Hirose

Yuji Hirose

Yuki Tarumoto

Yuki Uchida

Yuki Uchida

Yuki Yamamoto

Yusuke Nakagawa

Yutaka Hattori

Ziqiang Xu

Browse by year: 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010   - Omron Corporation patents